Специализирани професионални обучения

Обучителен център – ВИП Секюрити ЕООД

Център за професионално обучение към ВИП Секюрити ЕООД е създаден през 2013г. И е лицензиран от НАПОО за провеждане на обучения по професия “Охранител” III квалификационна степен от НКП по специалности:

 • Специалност „Охранител“ ,
 • Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“,
 • Специалност „Лична Охрана,

960 учебни часа- Свидетелство за професионална квалификация

Част от професия- Удостоверение за професионално обучение

Всяка година много хора ни се доверяват и ни избират като партньор за обучение.

Обучителния център има за цел да осигури качествена, ефективна и точна теоретична и практическа подготовка по съответните професии от направление “Сигурност“.

Ние се стараем да задоволим потребностите от знания и създаване квалифицирани експерти следвайки динамично променящите се изисквания и развитие на най-новите тенденции в областта.

По време на провеждане на обученията се стараем да създадем среда, която дава възможност за разширяване на знанията, творчество и личностна изява.

Курсът за обучение за придобиване на квалификация за професия Охранител, по част от професия „Охранител“ в създаден стриктно следвайки изискванията на МВР и НАПОО и е организиран в гъвкава форма на обучение от 40 часа, включващи теоретично и практическо обучение.

Изисквания към кандидатите за обучение:

 • Навършени 18 години към датата на подаване на документите;
 • Здравословно състояние, позволяващо обучението по желаната професия (удостоверява се с медицински документ);
 • Входящо образователно ниво – Минимум средно образование
 • Изисквания за завършено образование при обучение по професии/специалности:

Необходими документи, които следва да бъдат представени при записване:

 • Копие на документ за завършена степен на образование
 • Медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата;
 • Актуални снимки (цветни в анфас, на матирана хартия, отговарящи на изискванията на приложение № 5, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи);
 • Копие от преводно нареждане за платена такса, ако тя е внесена по банков път;
 • Документ за самоличност за контролно сверяване на данните във връзка с издаване на документ, удостоверяващ проведено професионално обучение.

Провеждане на курсовете:

Курсовете се провеждат регулярно през цялата година.
Датите за изпитите са съгласно Заповед No РД-08-80 / 03.12.2020 от НАПОО

Обучение за безопасно боравене с огнестрелно оръжие:

Курсът е изцяло съобразен и се провежда съгласно изискванията на чл. 58 ал.1 т. 9 от Закон за Оръжията Боеприпасите Взривните Вещества и Пиротехническтие Изделия ( ЗОБВВПИ) за придобиване и носене на огнестрелно оръжие.
Обучението се по програмата на Наредба № IЗ -575 от 2 март 2011 г. За условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелни оръжия.

a. теоритична подготовка:

 • Видове леки стрелкови оръжия. Класификация. Боеприпаси за леки стрелкови оръжия. Спиращо действие и пробивна способност на боеприпасите.
 • Правила за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси. Правила за съхранение и поддържане на оръжието и боеприпасите.
 • Технически данни на 9 mm. Пистолети “Макаров” и “Глок” - модели 17 и 19 и други.
 • Правна подготовка:
  • Правни норми регламентиращи дейностите с огнестрелно оръжие и боеприпаси (Придобиване, съхранение и носене)
  • Правни норми, регламентиращи използването на огнестрелно оръжие.
 • Оказване долекарска помощ при наранявания с огнестрелно оръжие.

б. практическа подготовка:

 • Стрелба с пистолет по гръдна фигура (мишена № 4) на дистанция 25 метра на закрито стрелбище.
 • Боеприпаси за обучение:
  • 22 cal.
  • 9 x 18 mm.
  • 9 x 19 mm.

Цена: 200лв.
Необходими документи:

 • Свидетелство за съдимост
 • Документ от психиатър
 • Един брой цветна паспортна снимка
 • Копие на лична карта

За да получите повече информация, можете да се свържете с нас на office@vipsecurity.bg Или да ни потърсите на 0700 14 000