Сигурността има различни измерения. Ние я адаптираме за вашите нужди.

Заявете КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Име
Моля, въведи име
Компания
Моля, въведи компания
Населено място
Моля, въведи населено място
Телефон
Моля, въведи телефон
Имейл адрес
Моля, въведи имейл адрес

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ в сферата на сигурността

В зависимост от формата и степента на потенциална заплаха, VIP Consult предлага одит на физическата сигурност, в резултат на който препоръчва следващи стъпки - от откриване, забавяне и реагиране на проникване, през препоръки за физическа, техническа и оперативна сигурност, способи и мерки, фокусирани върху възможости за превенция и неутрализиране последиците от нарушители до превенция и смекчаване на последиците от рискови събития.

Използваните от нас аналитични методи ни позволяват да намалим времето за откриване и оценка на потенциална заплаха, комуникацията между системите и екипите ни и незабавна реакция на последните, с което увеличаваме ефективността на защитата до 90%, а активната сигурност с 99%.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ?

ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД
100% ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА
ЗАЩИТА ОТ А ДО Я
ПО-БЪРЗА РЕАКЦИЯ

Какво включват нашите КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ?

 • Анализ и проектиране на активни и пасивни съоръжения за физическа сигурност
 • Дизайн на системи за охрана на сгради и периметър, включително и електронни системи за охрана
 • Дизайн, консултиране и проследяване изграждането на специализирани сгради и стаи с високи нива на цялостна (физическа, информационна, техническа) защита
 • Скрининг, мониторинг и анализ на контрол на достъпа
 • Дизайн и проектиране на вътрешни точки за защита чрез пасивни и активни методи
 • Дизайн и консултация за необходимостта от стаи за безопасно убежище (паник стаи)
 • Консултиране, анализ и подготовка на системи, възпрепятстващи нерегламентирано подслушване и видео заснемане
 • Консултации за обезпечаване на изходни точки и препятствия
 • Преглед на инфраструктура за сигурност и аварийни ситуации, включително и системи за масово уведомяване, системи за оповестяване, паник аларми и др.
 • Дизайн, обосновка на необходимостта и проектиране на специални слаботокови системи за сигурност - срещу пожар, за видеонаблюдение, за контрол на достъпа и др.
 • Операции, свързани с охранителния персонал и стаи за контрол на сигурността
 • Консултации за необходимостта и обезпечаването със системи за проследяване на активи
 • Проследяване и докладване на подозрителна дейност. Създаване на процеси и процедури за превенция и вътрешна сигурност
 • Атестиране и обучение на персонала по сигурността
 • Подготовка и обучение на екипи за спешно реагиране

Научете повече за КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ